kolmen kannaksen koukkaajat_talvi

Vanhan kasarmialueen kentän laita
Kuvanveistäjä Sulo Mäkelä 1960

Jatkosodan 8.Divisioonaan kuuluneiden yksiköiden aseveljien pystyttämä.

”Kunnia Isänmaa. Kaatuneiden aseveljien muistolle 12.6.1960. Sodan 1941–44  JR 4   I/KTR 11  III/KTR 11 2.PionP 22”.

Jatkosodan 8. Divisioona oli perustettu kesäkuussa 1941 Haminassa ja sen itäpuolisilla alueilla olleen 4. Prikaatin kantaväestä sekä Kymenlaakson ja Uudenmaan reserviläisistä. Divisioonaan kuului kolme jalkaväkirykmenttiä (JR 4, JR 24 ja JR 45), tykistöä ja aselajijoukkoja.

Divisioonan kantajoukko, Jalkaväkirykmentti 4, koostui pääosin rauhanaikaisen 4. Prikaatin yksiköistä. Rykmentin kolmas pataljoona oli muodostettu Etelä-Kymenlaakson reservistä. Kokonaan reserviläisperusteisiä olivat Uudenmaan ruotsinkielisiltä alueilta perustettu JR 24 sekä Uusimaan, Helsingin ja eteläisen Kymenlaakson miehistä koottu JR 45.

Divisioona osallistui loppukesällä 1941 Karjalan kannaksen takaisinvaltaustaisteluihin. Divisioona siirrettiin syksyllä Itä-Karjalaan, Maaselän kannakselle. Vajaavahvuinen 8. D viivytti kesällä 1944 Aunuksessa hyökkäävää Puna-armeijaa. JR 24 oli kesällä 1942 lakkautettu osana armeijan uudelleenjärjestelyä.

Kolmen kannaksen hyökkäys-, puolustus- ja viivytystaistelut läpikäynyt 8. Divisioona tunnettiin myös nimellä Kolmen Kannaksen Koukkaajat

Divisioonan myöhempi perinnetyö oli paljolti JR 4 – Punamustarykmentin aseveljien keskuudestaan perustaman Punamustarykmentin Veljesvastuun hoidossa. ”Koukkaajat” kokoontuivat Haminassa aina 2000-luvulle saakka.

Kolmen Kannaksen Koukkaajien perinteen säilyttäjiä ovat Punamustarykmentin Perinneyhdistyksen lisäksi JR 45:n aseveliyhdistys, Kymen Jääkäripataljoona sekä Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry.

Pin It on Pinterest