Alun perin linnoituksen tykistön komentajan asuintaloksi 1798 rakennettu. Uusklassinen julkisivu on perua 1800-1900 -lukujen vaihteen korjaustöistä. Yksityisomistuksessa.

Pin It on Pinterest