wiipurin rykmentti

Vanha kasarmialue, rakennus 61 ulkoseinä.

Teksti laatassa; ”WR. Tälle ja Pampyölin kasarmialueelle oli sijoitettuna vv. 1920–1933 Wiipurin Rykmentti ja vv. 1933–1939 rykmentin II pataljoonan esikunta, 4. ja 5. komppania sekä soittokunta. Perinteiden vaalijat Karjalan Jääkäripataljoona  Wiipurin Rykmentin- JR 9/7.D:n- Karjalan Jääkäripataljoonan Kilta”

Viipurin Rykmentti ei ollut koskaan Viipurissa. Rykmentti oli Haminan varuskuntarykmenttinä vuosina 1920 – 1933, osin vuoteen 1939 saakka. VR oli ennen Haminaan tuloaan ollut hajallaan Karjalan kannaksella, Käkisalmessa ja Kiviniemessä. Siirto Haminaan merkitsi rykmentin kokoamista. Komentajaksi oli lokakuussa 1920 tullut jääkärieverstiluutnantti (kenrl) Karl Lennart Oesch.  1920-luvun jalkaväkirykmentti oli kolmipataljoonainen joukko-osasto. Jokaiseen pataljoonaan kuului kolme kiväärikomppaniaa ja konekiväärikomppania. Kokoonpano muuttui vuosien kuluessa.

Rykmentti majaili osin Pampyölin puukasarmeissa. Divisioonan komentaja oli vuonna 1923 todennut Pampyölin kasarmit ”sanoin kuvaamattoman kurjiksi”. Peruskorjauksiin ei kuitenkaan haluttu panostaa, sillä Viipurin Rykmentti oli tarkoitus siirtää Laatokan Karjalaan. Syksyllä 1933 lähtivätkin rykmentin pääosat Jaakkiman Huuhanmäen uusille kasarmeille. Huuhanmäki ei kuitenkaan voinut ottaa suurta joukko-osastoa kerralla vastaan, josta johtuen toinen pataljoona jäi toistaiseksi Haminaan. Saapumiserän vahvuus oli vuodesta 1934 alkaen 70 miestä, mikä vuositasolla merkitsi pariasataa Savonlinnan sotilaspiirin alueelta kotoisin ollutta alokasta. II/VR:n viimeinen yksikkö, 2. komppania poistui Haminasta syksyllä 1939. Rykmenttiläiset taistelivat Talvisodassa 3. Prikaatin joukoissa. Viipurin Rykmentti kuten muutkin sotaa edeltäneen ajan jalkaväkirykmentit lakkautettiin Talvisodan jälkeen.

Haminan-kaudella palvelleita tunnettuja upseereita ovat Oeschin ohella K M Wallenius, Taavetti Laatikainen, Lauri Tiainen ja Antti Kääriäinen – kaikki Saksan jääkäreitä ja myöhemmin ylempiin komentajatehtäviin kohonneita.  Viipurin Rykmentin perinteen vaalijoilla ei ole suoranaisia kytköksiä Haminaan. Muistolaatassa mainittu Karjalan Jääkäripataljoona oli Kontiorannan varuskunnassa.

Pin It on Pinterest