Opastuskyltti 3, Rauhankatu 8

Bastionilinnoituksesta kaponieerilinnoitukseksi

Haminan linnoitusta korjattiin ja uudistettiin voimakkaasti kenraali Aleksandr Suvorovin johdolla 1790-luvulla – samaan aikaan, kun koko Kaakkois-Suomen raja linnoitettiin Ruotsia vastaan. Uudet linnoitukset ja vanhojen linnoitusten korjaukset noudattelivat vanhaa bastionilinnoitusperinnettä.

Suvorovin jälkeen Kaakkois-Suomen linnoittaminen jäi hollantilaissyntyisen kenraali Jan Peter van Suchtelenin vastuulle. Suchtelen alkoi 1800-luvun alussa soveltaa uutta linnoitusjärjestelmää, kaponieerilinnoitusta.

Puolikuu 1, Puolikuu 2 ja Keskusbastioni

Kaponieerijärjestelmä edustaa 1800-luvun alun linnoitusajattelua. Kaponieerit ovat vallihautaan rakennettuja, osittain itsenäisesti toimivia varustuksia. Niiden kummallakin kyljellä on neljä holvattua tykkikasemattia, joiden etuseinässä on ampuma-aukko. Kaponieerin päällä oleva valli on tarkoitettu kiväärimiehille. Kaponieereja on Haminan linnoituksessa kaksi, Puolikuu 1 ja Puolikuu 2. Ne sijaitsevat Keskusbastionin kummallakin puolella.

Keskusbastionissa toimii nykyisin kesäaikaan katettu tapahtuma-areena Hamina Bastioni. Keskusbastionin merkitys linnoituksen puolustukselle ei ollut yhtä tärkeä kuin muiden bastionien. Sen valleilla ei ollut tykkiasemia, vaan puolustus hoidettiin kivääreillä.

Erikoinen nuolilinnake

Nuolilinnake muodostaa erikoisen lisän Haminan linnoitusjärjestelmään. Ympäröivästä maastosta voimakkaasti kohoava varustus oli alun perin lähes huomaamaton. Maan pinta oli aiemmin vallihaudan ulkopuolella harmaakivimuurin yläreunan tasalla, ja lähti siitä laskeutumaan loivana kohti Kirkkojärveä. Nuolilinnakkeen kaksitaitteinen valli kohosi näin vain vähän ympäröivästä maastosta. Tällä vuosisadalla alueelta on poistettu maata useiden metrien paksuudelta.

Keskilinnaketta suojasi syvä, muurein vahvistettu vallihauta, jonne pääsi ylätasanteelta suojattuja kiviportaita pitkin. Ulkovallin sisällä kulkee galleria, holvattu pitkä käytävä, joka kiersi lähes koko vallihaudan ja on suureksi osaksi yhä edelleen jäljellä. Galleriassa on ampuma-aukkoja, joista tulitettiin pitkin vallihautaa.

Nuolilinnakkeeseen pääsi ylhäältä päälinnoituksesta avointa, sivuilta suojattua käytävää pitkin. Sen pääasiallinen tehtävä oli estää vihollisen eteneminen kapeata rantakaistaa pitkin.

Kirkkojärvi – keskiaikainen merenlahti

Haminan urheilukenttä sijaitsee ainutlaatuisessa ympäristössä vallien, linnakkeiden ja varustusten ympäröimänä. Haminan pesäpallokenttä on myös historian ympäröimä, sijaiten Keskusbastionin ja Kirkkojärven välissä.

Sydänkeskiaikana merenpinta oli yli metrin nykyistä korkeammalla. Kirkkojärvi, jonka rantaa pitkin Linnoituspolku kulkee, oli tuolloin laaja myrskyiltä suojattu merenlahti. Sen rannat olivat tukikohtia eränkävijöille ja kalastajille.

Tihenevän ranta-asutuksen myötä keväiset ja syksyiset tulvat haittasivat myöhemmin etenkin maataloutta. 1900-luvun alussa järven pintaa laskettiin, jolloin siitä muodostui matalarantainen, ruohikkomainen lintujärvi.

Pin It on Pinterest

Share This