Opastuskyltti 6, Kadettikoulunkatu 6

Reserviupseerikoulu eli RUK

Reserviupseerikoulu on Maasotakoulun alainen joukkoyksikkö. Reserviupseerikoulu sijaitsee Haminan kaupungissa ja on osa Lappeenrannan-Haminan varuskuntaa.

Maavoimien reserviupseerikursseilla Haminan Reserviupseerikoulussa koulutetaan vuosittain yhteensä noin 1200 reserviupseeria. Reserviupseerikurssi toimeenpannaan kaksi kertaa vuodessa, pituudeltaan kurssit ovat 14-16 viikkoa. Muun muassa johtamistaitoon ja taktiikkaan keskittyvä koulutus antaa valmiudet sekä rauhan että sodan ajan päällystö-, johto- ja asiantuntijatehtäviin. Reserviupseerikoulua kutsutaankin Suomen suurimmaksi johtajakouluksi. Reserviupseerikoulu (RUK) on vuodesta 1920 alkaen kouluttanut yhteensä yli 180 000 reserviupseeria Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen reserviin.

Reserviupseerikurssilla on viisi yksikköä. Yksiköistä Kärkikomppania ja Tiedustelukomppania majoittuvat perinteikkäässä RUK:n päärakennuksessa. Tulipatteri sijaitsee Kadettikoulunkadun toisella puolella olevalla varuskunta-alueella niin kutsutussa ”Hiltonissa” eli Tykistökasarmissa. Pioneerikomppanian punatiilinen ”Kapernaumi” niminen kasarmi ja Esikunta- ja Viestikomppanian punatiilinen kasarmi ovat molemmin puolin Tykistökasarmia.

Reserviupseerikoulutuksen lisäksi RUK:ssa toimeenpannaan Maasotakoulun varusmiesten koulutus Jääkäri- ja Kuljetuskomppanioissa. Jääkärikomppania sijaitsee Haminan varuskunnassa keskellä Haminan kaupunkia, Kuljetuskomppania parin kilometrin päässä, Pampyölin kasarmialueella. Haminassa varusmiespalveluksen aloittaa vuosittain noin 600 varusmiestä. Lisäksi Reserviupseerikoulussa järjestetään upseerikokelaiden jatkokurssit, Sodanajan johtajakurssit sekä Joukkueenjohtajakurssit (Maanpuolustuskorkeakoulun aloittaville reservin aliupseereille).

Haminassa sijaitsee Reserviupseerikoulun lisäksi myös osa Maavoimien tutkimuskeskuksesta.

RUK:n päärakennus ja puisto

Reserviupseerikoulun päärakennus oli aikoinaan myös Suomen Kadettikoulun päärakennus. Sen on suunnitellut arkkitehti J. Ahrenberg. Päärakennuksen yhteydessä on Maneesi, entinen ratsastushalli, joka toimii nykyisin juhlasalina. Alueella on myös entinen RUK:n esikuntarakennus, joka oli Kadettikoulun aikana laboratorio.

Puistossa oleva pieni tiilirakennus on kaivo 1860-luvulta. Puistossa liehuu myös Haminan Lippumaailman yksi osa, Suomen lipun tie.

RUK:n kentän laidalla on K. Kallion suunnittelema Kaatuneiden upseerien patsas vuodelta 1957. Jalustaan on muurattu paperi, jossa on sodissa 1939-44 kaatuneiden yli 4000 upseerin nimet.

Varuskuntakerho, ortodoksinen muistomerkki ja Kaupunginmuseo

Kadettikoulunkadun toisella puolella on Kadettikoulun johtajan entinen virka-asunto, joka edustaa venäläistä punatiiliarkkitehtuuria. Nykyisin rakennus toimii ravintolana ja yhdistysten kokoontumistiloina.

Samalla puolella tietä on pieni ortodoksinen kappeli, joka rakennettiin 1800-luvulla RUK:n kentällä aiemmin sijainneen puisen Pietari-Paavalin kirkon muistoksi.

Kadettikoulunkadulla on myös Haminan vanhin asuinrakennus, jossa toimii nykyisin Kaupunginmuseo. Ruotsin ja Venäjän päämiehet, Kustaa III ja Katariina II Suuri neuvottelivat rakennuksessa vuonna 1783.

Pin It on Pinterest

Share This